493/26789 Admin

  Kajian Kepuasan Pengguna
             
Nama :   No IC :
Alamat : No/Jln/Lorong   No Telefon :
    Tmn/Kg   No Telefon Bimbit :
    Bandar/Kawasan   Bangsa * :
select
    Poskod   Email :
    Daerah *
select
  Jantina * :
select
               

         
 Sangat MemuaskanMemuaskanSederhanaTidak MemuaskanSangat Tidak Memuaskan
PELAKSANAAN PROGRAM TRANSFORMASI MPSPMeningkatkan kebersihan
Penyelenggaraan yang efisyen
Meningkatkan tahap keselamatan
Meningkatkan keceriaan bandar
Meningkatkan kecekapan dan keberkesanan penguatkuasaan
Memantapkan organisasi dan proses kerja
PERKHIDMATAN PUNGUTAN SAMPAHMengatasi keciciran semasa kutipan
Rumah ke rumah 3X seminggu
Mengatasi kebocoran lori
Prestasi keseluruhan perkhidmatan Pungutan Sampah
PERKHIDMATAN KERJA PEMBERSIHAN AMPembersihan parit 1X seminggu
Pembersihan jalan 1X seminggu
Pemotongan rumput setiap 21 hari
Prestasi Keseluruhan Perkhidmatan Kerja Pembersihan Am
PENGURUSAN ADUANMasa yang diambil untuk mendapat layanan
Layanan yang diberikan semasa membuat aduan
Budi bahasa penerima aduan
TINDAKANMasa yang diambil menyelesaikan aduan
Tempoh penyeleasaian aduan
Kualiti tindakan penyelesaian